Context

Bangladesh is een dichtbevolkt land met meer dan 162 miljoen inwoners. Het land verstedelijkt in hoog tempo. De potentiële gevolgen van klimaatverandering voor Bangladesh zijn zeer groot. Het land heeft aanzienlijke successen behaald in het streven om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te bereiken. Toch leven nog veel mensen onder de armoedegrens. De economische groei, momenteel 6%, wordt bedreigd door de hoge afhankelijkheid van export en inkomsten uit de kledingindustrie. Ongeveer 10 miljoen Bengalen werken in het buitenland. Recentelijk is het aantal ongedocumenteerde Bengaalse migranten in Europa toegenomen. Daarnaast heeft Bangladesh zelf te maken met een instroom van Rohingya. Het land streeft ernaar om in 2021 een middeninkomensland te worden. Daarvoor moet de infrastructuur verbeteren en moet corruptie nog meer worden voorkomen. Internationale druk om de arbeids- en veiligheidsomstandigheden te verbeteren, is nog steeds noodzakelijk en ondervangt uitgebreide steun van Nederland. Met de komst van een eenpartijstelsel staat democratische legitimiteit in het geding en staan mensenrechten onder druk. De autoriteiten bestrijden terrorisme actief, maar het dreigingsniveau blijft hoog.

Uitgelicht project

Profitable Opportunities for Food Security (PROOFS) in Bangladesh

Een bijzonder succesverhaal is de export van biologische garnalen en ongediertevrije mango. Het SaFal-project heeft Bangladesh ondersteund bij de ontwikkeling van EU-conforme richtlijnen.

Het PROOFS (Profitable Opportunities for Food Security) project richt zich op het verbeteren van de voeding, de voedselveiligheid en situatie op het gebied van water, sanitair en hygiëne (WASH) van 80.000 huishoudens in zeven districten in Noordwest en Zuidwest Bangladesh.

Belangrijkste resultaten van de ambassade in Bangladesh

Voedsel- en voedingszekerheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen met verbeterde inname van voedsel (direct bereikt)

615.143 Op schema
Aantal mensen met verbeterde inname van voedsel (direct bereikt) 
Interpretatie van de resultaten in context

In de afgelopen jaren is de voedselinname verbeterd door de volgende factoren: (1) Technologische transfers in de landbouw verspreiden zeer snel. Dit heeft een snelle, positieve invloed op de inname van voedsel. (2) Sociale vangnetten in Bangladesh zijn vrij uitgebreid. (3) De totale economische groei draagt bij aan de financiële mogelijkheden om een beter dieet te kunnen betalen.

Aantal boeren met verbeterde toegang tot markten (direct bereikt)

199.198 Op schema
Aantal boeren met verbeterde toegang tot markten (direct bereikt)
Interpretatie van de resultaten in context

Toegang tot markten is in 2016 verbeterd door de volgende factoren: (1) Marktgestuurde methodes. Deze methodes laten zeer goede resultaten zien, doordat markten zeer efficiënt zijn (met veel concurrerende kopers). (2) Boeren pakken vermarkten in groepsverband snel op. (3) Tussenpersonen (met ICT-tools die zich snel ontwikkelen) kunnen hun commerciële netwerken gemakkelijk uitbreiden.

Water

Indicator Score Vooruitgang

Totale omvang poldergebied in aantal hectares met verhoogde bescherming tegen overstromingen

148.472 Op schema
148.472
Interpretatie van de resultaten in context

Het poldergebied is in 2016 bijna verdubbeld. Dit dankzij langlopende projecten zoals het 'Char Development and Settlement Project IV' (CDSP-IV) en het 'Blue Gold Programme'. De projecten hebben in een aantal polders infrastructuurwerken ontwikkeld. Een verhoogde bescherming tegen overstroming van zee en rivier en een verbetering van het waterbeheer van de polder is hier bewerkstelligd. In dezelfde projecten is door een combinatie van bestaande programma's voor participatief waterbeheer (via watergebruikersorganisaties) het aantal mensen dat in beschermde poldergebieden woont, gestegen. Het CDSP-IV project beoogt het nieuw geaccrediteerde land te stabiliseren door middel van fysieke infrastructuurontwikkeling en bebossing, het vastleggen van landrechten voor de in aanmerking komende (arme) bevolking en bestaande dienstverlening uit te breiden naar het nieuwe poldergebied. Ook streeft het project naar gemeenschapsparticipatie in water- en landbeheer en de opbouw van de capaciteit van mensen om de kwaliteit van leven en levensonderhoud te verbeteren.

Aantal mensen bereikt met Nederlandse watermanagement programma's

1,5 miljoen Op schema
1.497.906
Interpretatie van de resultaten in context

Het aantal mensen dat door het Nederlandse waterbeheerproject bereikt is, steeg in 2016 met bijna 40%. Dit komt grotendeels door het Blue Gold-project, dat het operationele gebied effectief heeft uitgebreid van 12 tot 22 polders. Daarnaast blijkt het aantal inwoners en watergebruikers in deze polders aanzienlijk hoger te zijn dan oorspronkelijk werd geschat. Het Blue Gold Programme creëert en ondersteunt lokale organisaties bij het duurzaam beheren van hun waterbronnen en levert diensten op basis van vraag en prioriteiten.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Indicator Score Vooruitgang

Aantal stellen dat een jaar lang is beschermd tegen een zwangerschap door anticonceptiemiddelen

36.453 Op schema
36.453
Interpretatie van de resultaten in context

De ondersteunde NGO's hebben in 2016 hun jaarlijkse doelstelling bereikt of zelfs overtroffen. Het gebruik van anticonceptie is echter in de afgelopen twee decennia onvoldoende gestegen om in 2021 het nationale contraceptie en vruchtbaarheidsdoel (van 1,7 kinderen per vrouw) te bereiken. Er is een gerichte aanpak nodig om dit doel te bereiken. De NGO's richten zich op jongeren en mensen in afgelegen gebieden en helpen de overheid bij het bereiken van de nationale doelstellingen.

Aantal jongeren bereikt met correcte informatie over seksualiteit, hiv/aids, soa’s, zwangerschap en anticonceptiemiddelen

255.912 Op schema
255.912
Interpretatie van de resultaten in context

Door de inzet van verschillende kanalen, zoals trainingen, hulplijnen en radioprogramma's, is een groot aantal jongeren in 2016 bereikt en voorzien van informatie over seksualiteit, hiv/aids, seksueel overdraagbare aandoeningen, zwangerschap en anticonceptie.

Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal maatschappelijke organisaties met versterkte capaciteit in het betrekken van externe stakeholders

17 Op schema
17
Interpretatie van de resultaten in context

In 2016, heeft het programma Markets Work for Women (MMWW) 7 lokale organisaties ondersteund en heeft het Scaling Up Rice Fortification project 10 lokale organisaties ondersteund, die vrouwen hebben ondersteund bij het vergroten van hun competenties om effectiever te kunnen optreden met als doel het aantal vrouwen in invloedrijke posities te vergroten. Het MMWW-project streeft er ook naar om meer vrouwelijke ondernemers van het platteland in het marktsysteem te laten deelnemen. Aan de andere kant richt het Scaling Up Rice Fortification-initiatief zich op het aanpakken van uitdagingen m.b.t. de ondervoeding van kwetsbare vrouwengroepen en vrouwelijke werknemers, door zes voedingsstoffen toe te voegen in rijst. Bovendien is de sociale en politieke versterking van vrouwen in Bangladesh gestaag verbeterd. In de Global Gender Gap 2016 staat Bangladesh op plaats 72 van de 144 landen. Dat is hoger dan landen in dezelfde regio, zoals India en Nepal.

Achtergrond & toekomst

Interpretatie van de resultaten in context

Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen vanwege de veiligheidssituatie in 2016, bureaucratie en het gebrek aan overheidsbetrokkenheid. Daarnaast vormen terroristische dreigingen een belemmering voor het afleggen van veldbezoeken. Tot nu toe zijn de meeste projecten echter op de goede weg.

Blik op de toekomst

Tijdens het laatste jaar van het huidige Meerjarige Strategische Plan (MJSP) van de ambassade blijven de programma's zich richten op de overgang van een hulp- naar handelsrelatie met Bangladesh, naast de implementatie van de huidige portefeuille. De follow-up van het Deltaplan, de tweede fase van het project van de International Labour Organisation (ILO) om de arbeidsomstandigheden in de confectie-industrie te verbeteren en de uitbreiding van het Voedselzekerheidsprogramma zullen extra aandacht behoeven. Financiering voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) blijft een zorg, met name gezien de herinvoering van de Mexico City Policy (Global Gag Rule). De inspanningen om het bedrijfsklimaat te verbeteren zullen doorgaan, onder andere door middel van promotiecampagnes en het leveren van commentaar op (ontwerp)regelgeving. In de tussentijd zal een strategie voor een nieuw landenplan worden ontwikkeld.

Financiële samenvatting

Totale uitgaven van de ambassade € 34,400,813

Uitgaven 2016 per thema

Uitgaven 2016 per kanaal