Context

De situatie in Zuid-Soedan is grimmig. In 2016 verspreidde het conflict zich verder over het land, tot in de gebieden die niet eerder getroffen waren. Met name in de zuidelijke Equatoria-staten laaide grootschalig en deels ethisch gemotiveerd geweld op. De veiligheid van alle etnische groepen is hiermee ernstig beïnvloed. Daarbij was het conflict de belangrijkste oorzaak van hongersnood en een toenemende stroom van intern ontheemden en vluchtelingen. In juli 2016 leidde de escalatie van geweld in de hoofdstad van Juba tot de evacuatie van de meeste internationale medewerkers van de uitvoeringspartners van de ambassade. Het duurde enkele maanden voordat activiteiten werden hervat en projecten weer op schema lagen. Zuid-Soedan ondervindt één van 's werelds grootste humanitaire crises, die verergerd wordt door macro-economische factoren. De burgeroorlog, hyperinflatie als gevolg van krimpende overheidsinkomsten en grote begrotingstekorten hebben bijgedragen tot toenemende sociaaleconomische problemen voor de bevolking en een ernstige economische crisis. Een groot deel van de bevolking zou zijn omgekomen van de honger of blijven lijden onder hongersnood zonder de voortzetting van donor-gesponsorde humanitaire hulp. Het Nederlandse programma richt zich op het creëren van de voorwaarden voor vrede en veiligheid en helpt bij het behoud van de belangrijkste publieke diensten, zoals water en landbouw. De resultaten van de programma's beïnvloed door de grimmige situatie en de economische crisis waarin het land verkeert. Desalniettemin heeft het Nederlandse ontwikkelingsprogramma resultaten bereikt op het gebied van Veiligheid & Rechtsorde, Voedselzekerheid en Water. Terugtrekken uit Zuid-Soedan zou betekenen dat we onze rug toekeren aan een bevolking die de steun van de internationale gemeenschap zo hard nodig heeft.

Uitgelicht project

Water in Zuid Soedan

Twee waterprojecten van de ambassade hebben in 2016 in totaal 200.000 mensen bereikt met toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Hierdoor hebben zij hun leefomstandigheden en algemene gezondheid kunnen verbeteren en hun inkomens kunnen verhogen. In Lakes State heeft dit ervoor gezorgd dat zij ondanks de economische neergang niet in een hogere mate van voedselonzekerheid terecht zijn gekomen en heeft het bijgedragen aan relatieve stabiliteit in de omgeving.

Belangrijkste resultaten van de ambassade in Zuid-Soedan

Veiligheid en Rechtsorde

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen met verbeterde toegang tot het recht via een juridische instelling (formeel of informeel)

6.169 Op schema
6.169
Interpretatie van de resultaten in context

De belangrijkste focus van de ambassade binnen het programma Veiligheid & Rechtsorde is het versterken van instituties en het vergroten van de mogelijkheden voor de bevolking om toegang te krijgen tot het rechtssysteem en hun zaak voor het gerecht te krijgen. Ook in 2016 steunde het programma hiertoe rechtsinstanties bij het leveren van effectieve en rechtvaardige juridische diensten. Het programma richt zich steeds meer op het voorkomen en reageren op seksueel en gender-based geweld. Daarbij werd in het programma meer nadruk gelegd op het versterken en naleven van mensenrechten en mechanismen om toezicht te houden op de promotie en bescherming van burgerrechten. Door de escalatie van geweld in juli 2016 heeft het UNDP programma 'Access to Justice and Rule of Law' een tegenslag opgelopen. Ondanks deze veranderende omstandigheden hebben de andere uitvoeringspartners hun activiteiten weten aan te passen en opnieuw momentum weten te vinden.

Voedsel- en voedingszekerheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal boeren met toegenomen productiviteit en inkomen

19.458 Vooruitgang, maar niet op schema
Aantal boeren
Interpretatie van de resultaten in context

In 2016 is een aanzienlijk aantal boeren bereikt, voornamelijk door het IFAD Livelihood Development project, het Agribusiness project en het Seeds Development project. Aangezien alle projecten (gedeeltelijk) gericht zijn op de zuidelijke Equatoria-staten - waar de voornaamste productie van het land plaatsvindt, maar ook het gebied waar het conflict in 2016 opgelaaid is - moesten sommigen activiteiten tijdelijk worden opgeschort en vielen resultaten lager uit dan voorzien. Boeren zijn ook bereikt door het Feeder Roads project van het World Food Programme (WFP), maar door de toenemende onrust heeft het WFP de resultaten van het project niet kunnen meten. Het programma heeft positief bijgedragen aan de landbouwproductie in Zuid-Soedan en de versterking van de private sector en heeft daarmee een nog grote terugval helpen voorkomen.

Water

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen met toegang tot schoon drinkwater

193.518 Op schema
193.518
Interpretatie van de resultaten in context

In 2016 is veel vooruitgang geboekt door meer water beschikbaar te stellen via nieuwe waterputten en de installatie van watergebruikerscomités in de Lakes en de staten in Oost-Equatoria. Beide projecten hebben geleden onder de crisis van juli 2016, maar hebben hun activiteiten hervat in de herfst van 2016 en daarmee nog steeds hun doelen bereikt. Duurzaamheid door de vorming van watergebruikerscomités is een punt van aandacht dat de komende tijd wordt aangepakt.

Aantal mensen met toegang tot sanitarie voorzieningen en informatie over hygiënische leefomstandigheden

20.633 Vooruitgang, maar niet op schema
20.633
Interpretatie van de resultaten in context

Het toegang bieden tot verbeterde sanitaire voorzieningen en informatie over hygiëne is voornamelijk uitgevoerd door middel van een Community Led Total Sanitation (CLTS) benadering. Watergebruikerscomités waren ook betrokken bij de bevordering van hygiëne. Het effect van toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen en informatie over hygiëne blijft gering onder de getroffen bevolking, doordat er sprake is van verankerde culturele factoren die voortdurende follow-up nodig hebben om een duurzaam resultaat te waarborgen. De crisis van juli 2016 heeft ook de vorderingen op deze indicator aanzienlijk beïnvloed. De oprichting van watergebruikerscomités en de opleiding van hygiënepromotoren zal naar verwachting de prestaties op deze indicator verbeteren.

Achtergrond & toekomst

Interpretatie van de resultaten in context

Het bescheiden verschil tussen geplande en behaalde resultaten in 2016 kan worden toegeschreven aan de uitbarsting van geweld in 2016 en daarmee gepaard gaande onzekerheden in de projectgebieden. Over het algemeen is het bewonderingswaardig hoe de uitvoerende organisaties hun activiteiten hebben weten aan te passen aan de ontwikkelingen in de verschillende provincies en staten waarin ze werken.

Blik op de toekomst

Ervan uitgaande dat de omstandigheden in Zuid-Soedan niet aanzienlijk zullen veranderen in de komende jaren, zal het Nederlandse programma zijn huidige focus behouden. Gezien de toenemende voedselonzekerheid en afhankelijkheid van de beschikbare middelen, wil de ambassade bijdragen aan het door meerdere donoren ondersteunde programma van de Food and Agriculture Organisation (FAO). Dit programma helpt boeren, veehouders en vissers in getroffen gebieden bij het draaiende houden van hun bedrijven, door middel van verstrekking van zaad, gereedschap en advies.

Financiële samenvatting

Totale uitgaven van de ambassade € 13,675,002

Uitgaven 2016 per thema

Uitgaven 2016 per kanaal