Indicatoren

 • Jongeren, informatie en keuze
  • Jongeren bereikt met informatie over SRGR
  • Jeugdvriendelijke gezondheidszorg
  • Ongewenste en schadelijke activiteiten
 • Gezondheidsproducten
  • Toegang tot moderne anticonceptiemiddelen
  • Productontwikkeling
  • Behandeling van hiv
 • Gezondheidszorg
  • Opleiden van gezondheidswerkers
  • Veilige (post)abortuszorg
  • Kwaliteit van het gezondheidssysteem
 • Rechten en respect
  • Specifieke risicogroepen
  • Veranderingen aan wetten, richtlijnen en (zorg)beleid
  • Overtuigingskracht

Selecteer indicator

Jongeren, informatie en keuze

Jongeren maken gezondere keuzes met betrekking tot seksualiteit dankzij meer keuzevrijheid en toegang tot betere informatie en dienstverlening.

Jongeren bereikt met correcte informatie over seksualiteit, hiv/aids, soa’s, zwangerschap en voorbehoedsmiddelen

Tienerzwangerschappen in Ethiopië

Wat betekent deze indicator?

Jongeren worden geconfronteerd met onevenredig grote obstakels op het gebied van SRGR. Kennis van SRGR is voor jongeren essentieel om zwangerschap, seksuele uitbuiting of een hiv-infectie te voorkomen en gezondere keuzes te maken met betrekking tot behandelingen en seksualiteit.

Daarvoor moeten zij toegang hebben tot informatie over seksualiteit. Uit de meest recente cijfers blijkt dat slechts 30% van de vrouwen en 37% van de mannen in de leeftijd van 15-24 in Sub-Sahara-Afrika goede kennis had over hiv/aids.

Wat betekent dit resultaat?

In 2016 hebben verschillende door Nederland gesteunde organisaties informatie verstrekt over seksualiteit, hiv, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), zwangerschap en voorbehoedsmiddelen aan meer dan 7 miljoen jongeren op school en daarbuiten. Bijna 3,5 miljoen van die jongeren zijn bereikt in het kader van bilaterale programma’s georganiseerd door de Nederlandse ambassades in Bangladesh, Benin, Ethiopië, Ghana, Mali, Mozambique en Jemen.

De jongeren werden door middel van trainingssessies, besprekingen om kennis uit te wisselen en debatten bereikt, om hen te voorzien van juiste informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Een voorbeeld is de Get Up Speak Out alliantie van zes organisaties actief op het gebied van SRGR die samenwerkt met partners in Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenya, Malawi, Pakistan en Oeganda. De alliantie heeft bijna 2,5 miljoen jongeren bereikt met informatie en voorlichting over SRGR, zowel face-to-face als online.

Jongeren, informatie en keuze

Jongeren maken gezondere keuzes met betrekking tot seksualiteit dankzij meer keuzevrijheid en toegang tot betere informatie en dienstverlening.

Gezondheidsfaciliteiten die jeugdvriendelijke dienstverlening met betrekking tot SRGR en hiv/aids aanbieden

Het Jeune S3 programma

Wat betekent deze indicator?

Veel van de belemmeringen die jongeren binnen de gezondheidszorg tegenkomen zijn specifiek voor hen, als gevolg van hun levensfase, de gemeenschappen waarin zij wonen en hun specifieke behoeftes, percepties en vermogens. Jeugdvriendelijke dienstverlening trekt jonge mensen aan, voldoet gemakkelijk en responsief aan hun behoeften en bindt jonge cliënten voor verdere zorg.

Jonge mensen hebben toegang tot gezondheidszorg nodig om keuzes te kunnen maken met betrekking tot hun seksuele en reproductieve gezondheid. Daarom moeten zorgverleners bekend zijn met hiv en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), jeugdvriendelijke diensten aanbieden en kennis doorgeven.

Wat betekent dit resultaat?

Nederland ondersteunt verschillende organisaties en programma’s bij het realiseren van jeugdvriendelijke dienstverlening. Waaronder het UNFPA-UNICEF Global Programme, gericht op het uitbannen van kindhuwelijken, dat 403 gezondheidsfaciliteiten steunde bij het verbeteren van de jeugdvriendelijke gezondheidszorg. In 2016 ondersteunde Nederland 2040 gezondheidsfaciliteiten bij het meer jeugdvriendelijk maken van hun diensten.

In Benin nam het aantal jongerencentra met jeugdvriendelijke dienstverlening in 2016 toe van 36 naar 41, en in Burundi kwamen er nog 111 bij als gevolg van door Nederland gefinancierde programma’s. De Jeune S3 Alliance van Cordaid en drie andere partners bracht de gezondheidszorg in fragiele gebieden in Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo in kaart, verzorgde trainingen en zal in 2017 doorgaan met het meer jeugdvriendelijk maken van deze zorgvoorzieningen.

Jongeren, informatie en keuze

Jongeren maken gezondere keuzes met betrekking tot seksualiteit dankzij meer keuzevrijheid en toegang tot betere informatie en dienstverlening.

Ongewenste en schadelijke activiteiten

Wij zijn meisjes, geen bruiden. Een lied tegen kindhuwelijken

Wat betekent deze indicator?

Kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking en de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen zijn onacceptabel en ondermijnen inclusieve ontwikkeling. Een op de vier jonge vrouwen in ontwikkelingslanden trouwt voordat zij 18 jaar is en 25% van de vrouwen en meisjes in Sub-Saharaans Afrika heeft vrouwelijke genitale verminking ondergaan. Zo jong trouwen verkleint niet alleen de kans dat deze meisjes naar school blijven gaan, maar vergroot tegelijk de kans op vroegtijdige zwangerschap, wat schadelijk is voor de gezondheid van moeder én kind.

Wat betekent dit resultaat?

De Down to Zero alliantie van vijf NGO’s zet zich in voor het beëindigen van de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen en is actief in elf landen in Azië en Latijns-Amerika. In 2016 werden meer dan 900 slachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting voorzien van speciaal toegesneden voorzieningen zoals onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en juridische steun. Nog eens 3.667 kinderen werden getraind in het herkennen en rapporteren van commerciële seksuele uitbuiting.

In 2016 zijn drie allianties op het gebied van kindhuwelijken, (Yes I Do, More Than Brides en Her Choice), begonnen met de uitvoering van hun activiteiten. Zo zijn in Malawi bijvoorbeeld de banden aangehaald met de jongerenorganisatie Yoneco, die radio en andere media gebruikt om een compleet pakket aan seksuele voorlichting aan te bieden. De drie kindhuwelijken allianties bundelden hun krachten in de Nederlandse Girls not Brides afdeling, om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Gezondheidsproducten

Betere toegang tot betaalbare voorbehoedsmiddelen, ziektepreventie en behandeling stelt vrouwen, jongeren en specifieke risicogroepen in staat om de producten te kiezen en te gebruiken die het beste aansluiten op hun behoeften.

Extra vrouwen en meisjes met toegang tot moderne anticonceptiemiddelen sinds 2012

Extra vrouwen en meisjes met toegang tot moderne anticonceptiemiddelen

Wat betekent deze indicator?

Het totale aantal gebruikers van moderne anticonceptiemiddelen wordt berekend op basis van kernindicator 2 van FP2020 (het gebruik van moderne anticonceptiemiddelen onder alle vrouwen) en het totale aantal vrouwen van vruchtbare leeftijd in elk land. De Nederlandse resultaten worden berekend door de Nederlandse bijdrage van 6% aan seksuele en reproductieve gezondheid toe te passen op de gegevens van FP2020.

Wat betekent dit resultaat?

Inzet op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) is een van de meest (kosten)effectieve manieren om de levens van vrouwen, meisjes en kinderen te redden en tegelijk hun gezondheid te verbeteren. In 2016 gebruikten ongeveer 300 miljoen vrouwen en meisjes moderne anticonceptiemiddelen in 69 focuslanden, waarmee 82 miljoen ongeplande zwangerschappen, 25 miljoen onveilige abortussen en 124.000 gevallen van moedersterfte zijn voorkomen. Volgens gegevens van FamilyPlanning2020 kan ongeveer 6% van de resultaten worden toegeschreven aan Nederlandse internationale financiering.

Toch is er wereldwijd nog steeds een grote behoefte waarin niet wordt voorzien. Naar schatting 225 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden willen een zwangerschap uitstellen of voorkomen maar gebruiken zij geen anticonceptie. Nederland werkt nauw samen met VN-organisaties (UNFPA), Nederlandse en internationale NGO’s (PSI, IPPF, MSI), overheden en kennisinstituten (Share-Net, Guttmacher) aan het verbeteren van de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsproducten voor iedereen.

Gezondheidsproducten

Betere toegang tot betaalbare voorbehoedsmiddelen, ziektepreventie en behandeling stelt vrouwen, jongeren en specifieke risicogroepen in staat om de producten te kiezen en te gebruiken die het beste aansluiten op hun behoeften.

Bevorderen van ontwikkeling, beschikbaarheid en betaalbaarheid van producten

Het werkgebied van het Drugs for Neglected Diseases initiative

Wat betekent deze indicator?

Het Product Development Partnerships III Fund (PDP III) van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gericht op de ontwikkeling en beschikbaarheid van betaalbare, effectieve medicijnen, vaccins, diagnostische middelen en innovatieve producten voor verwaarloosde ziektes en aandoeningen. Dat levert op zijn beurt een bijdrage aan de preventie, diagnose en behandeling van armoede-gerelateerde ziektes en aandoeningen die betrekking hebben tot seksuele en reproductieve gezondheid.

Dit fonds is opgezet voor de financiering van publiek-private samenwerkingen gericht op het versnellen van de ontwikkeling en verbeteren van de beschikbaarheid van producten die tijdens de ontwikkelfase weinig tot geen particuliere investeringen zullen aantrekken.

Wat betekent dit resultaat?

De Product Development Partnerships (PDP’s) hebben hun pijplijnen voor innovatie en producten uitgebreid, de toegang tot nieuwe en bestaande medicijnen verbeterd, nieuwe samenwerkingen opgezet met partners uit de private en particuliere sector en de onderzoeks- en productiecapaciteit opgebouwd in ontwikkelingslanden.

De via de PDP’s gefinancierde tbc-alliantie zorgde voor de allereerste marktintroductie van een kindergeneesmiddel. Dit wordt in 36 landen over de hele wereld gebruikt. Er is nu een passend medicijn voor de meer dan een miljoen kinderen die ieder jaar tuberculose (tbc) oplopen.

De Medicines for Malaria Venture heeft momenteel negentien middelen in preklinisch en klinisch onderzoek, en het International Partnership for Microbicides heeft de toegang verbeterd tot de dapivirinering, door de kosten per ring van ongeveer $12 te verlagen naar ongeveer $7. Dapivirine is een middel dat de gebruiker beschermt tegen een hiv-infectie door te voorkomen dat het virus zich kan vermenigvuldigen.

Er heeft zich een nieuwe partner aangesloten bij de innovatieve Drug Discovery Booster van het Drugs for Neglected Diseases initiative. Dit betekent een verbeterde toegang tot kennis voor het ontdekken van nieuwe behandelingen tegen 'vergeten' tropische ziektes zoals hepatitis C en mycetoom.

Gezondheidsproducten

Betere toegang tot betaalbare voorbehoedsmiddelen, ziektepreventie en behandeling stelt vrouwen, jongeren en specifieke risicogroepen in staat om de producten te kiezen en te gebruiken die het beste aansluiten op hun behoeften.

Mensen met hiv die een antiretrovirale behandeling krijgen

UNAIDS 2017, wereldwijd

Wat betekent deze indicator?

Hiv/aids blijft een grote impact hebben op de maatschappelijke en economische ontwikkeling. Met name adolescente meisjes en jonge vrouwen (15-24 jaar) lopen een vergroot risico op een hiv-infectie. Maar ook personen behorende tot specifieke risicogroepen als sekswerkers, intraveneuze drugsgebruikers, transgenders, gedetineerden en mannen die seks met mannen hebben, lopen extra risico.

In 2016 hadden 19,5 miljoen van de 36,7 miljoen mensen met hiv toegang tot een behandeling. Er waren 1,8 miljoen nieuwe hiv-infecties. Het aantal sterfgevallen als gevolg van aids is gedaald van 1,9 miljoen in 2005 naar 1 miljoen in 2016. Als die ontwikkeling doorzet, zit de wereld op schema voor de wereldwijde target van 30 miljoen mensen in behandeling in 2020.

Wat betekent dit resultaat?

Nederland investeert in internationale programma’s (zoals Bridging the Gaps en Pitch) en in NGO’s (zoals de International HIV AIDS Alliance (IHAA), het Nederlandse Aidsfonds en het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)).

Deze programma’s bereiken duizenden jongeren en specifieke risicogroepen. Door de belemmeringen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) weg te nemen, en hiv-preventie, zorg en behandeling toegankelijker te maken, worden hun gezondheid en rechten verbeterd.

In 2016 hebben de IHAA en het GFATM, met Nederlandse financiering, antiretrovirale behandelingen verstrekt aan 675.000 mensen met hiv. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is de situatie met betrekking tot hiv nog steeds zorgelijk. Er zijn tegenwoordig nog zo’n 60 landen waar hiv transmissie gecriminaliseerd is. Ongeveer 50 landen hanteren reisbeperkingen voor mensen met hiv en bijna 90 landen hebben een homofobe wetgeving.

Gezondheidszorg

Gekwalificeerd personeel, betere gezondheidszorg en goed uitgeruste openbare en particuliere klinieken zijn essentieel voor betere seksuele en reproductieve gezondheidszorg, inclusief veilige abortussen.

Gezondheidswerkers opgeleid in prenatale zorg, kraamzorg, verloskunde en abortuszorg

Gezondheidswerkers opgeleid in prenatale zorg, kraamzorg, verloskunde en abortuszorg |

Het gewicht van baby's bepalen

Wat betekent deze indicator?

Goede prenatale zorg en de aanwezigheid van goed gekwalificeerd personeel bij de bevalling leveren een grote bijdrage aan het verminderen van de moedersterfte.

Tijdens de periode 2010-2015 bedroeg het aandeel vrouwen dat tijdens de zwangerschap minimaal één keer prenatale zorg ontving van gekwalificeerde gezondheidswerkers 85% wereldwijd en 77% in de minst ontwikkelde landen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt echter minimaal vier prenatale zorgbezoeken aan. Wereldwijd ontvangt slechts 58% van de vrouwen dit minimum aan vier prenatale zorgbezoeken. In de minst ontwikkelde gebieden is dat slechts 42%.

Het percentage bevallingen dat door gekwalificeerd zorgpersoneel wordt begeleid is wereldwijd 78%. In Sub-Sahara-Afrika is dat slechts 52%.

Wat betekent dit resultaat?

In 2016 hebben verschillende door Nederland gesteunde organisaties en programma’s (zoals Ipas, het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Population Services International, Marie Stopes International en de Jeune S3 alliantie) de opleiding van 2740 gezondheidswerkers ondersteund.

Dienstverleners zijn getraind in jeugdvriendelijke dienstverlening, lokale zorgverleners zijn getraind in het doorverwijzen naar het formele zorgstelsel en medisch personeel is opgeleid in prenatale zorg, kraamzorg, verloskunde en abortuszorg. Dat alles is gericht op het toegankelijk maken van kwalitatief goede zorg.

Naast het verzorgen van trainingen zijn er ook verschillende nieuwe richtlijnen, beleidsstukken en protocollen bijgewerkt en gepubliceerd. Zo heeft bijvoorbeeld in Kirgistan Bridging the Gaps samen met het ministerie van Volksgezondheid een nieuw klinisch protocol ontwikkeld voor zwangere vrouwen die drugs gebruiken. Dit is inmiddels goedgekeurd en maakt verplicht deel uit van het protocol voor gynaecologen.

Gezondheidszorg

Gekwalificeerd personeel, betere gezondheidszorg en goed uitgeruste openbare en particuliere klinieken zijn essentieel voor betere seksuele en reproductieve gezondheidszorg, inclusief veilige abortussen.

Vrouwen die veilige (post)abortuszorg hebben ontvangen

Als abortus een misdaad is: Rwanda (Ipas)

Wat betekent deze indicator?

Hierbij moet worden opgemerkt dat als het gaat om veilige abortussen er genuanceerd moet worden gekeken naar de targets.

Idealiter is het aantal abortussen klein, doordat mensen toegang hebben tot moderne anticonceptiemiddelen om een zwangerschap te voorkomen. Maar als een vrouw of meisjes een abortus nodig heeft, moet die veilig zijn. De toename van het aantal veilige abortussen kan voor een deel worden toegeschreven aan een afname van het aantal onveilige abortussen, als gevolg van betere toegang tot veilige gezondheidszorg en liberalisering van wetgeving. Het groeiende aantal aanbieders van veilige (post)abortuszorg kan een indicatie zijn van de betere toegang tot veilige zorg van mensen die anders een onveilige abortus zouden hebben gehad (positief effect), maar kan ook worden toegeschreven aan een verslechtering van de toegang tot moderne anticonceptiemiddelen, met meer ongewenste zwangerschappen en dus meer abortussen als resultaat (negatief effect).

Wat betekent dit resultaat?

Minstens 127.750 vrouwen hebben door Nederland gefinancierde veilige (post)abortuszorg ontvangen. Deze werd geleverd en gefinancierd door onder andere Ipas, het Safe Abortion Action Fund (SAAF) en een groot aantal partners via ambassadeprogramma’s. Daarnaast zijn er zorgverleners opgeleid, is er technische steun verleend en is de infrastructuur verbeterd om goede (post)abortuszorg te garanderen.

In Ghana hebben door het SAAF gesteunde partners het voor elkaar gekregen dat abortuszorg is opgenomen in de opleiding tot verloskundige in regionale trainingscentra. In Mozambique hebben de Nederlandse ambassade en Population Services International hun steun voortgezet aan de uitrol van de nieuwe richtlijnen voor gelegaliseerde abortus.

Gezondheidszorg

Gekwalificeerd personeel, betere gezondheidszorg en goed uitgeruste openbare en particuliere klinieken zijn essentieel voor betere seksuele en reproductieve gezondheidszorg, inclusief veilige abortussen.

Kwaliteit van het gezondheidssysteem

Kwaliteit van het gezondheidssysteem |

Vaccinatiesessie in India

Wat betekent deze indicator?

Voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) is een goed functionerend gezondheidssysteem onmisbaar.

De moedersterfte is een van de beste proxy-indicatoren voor de kwaliteit van een gezondheidssysteem. Wereldwijd bedraagt de moedersterfte 216 overlijdensgevallen per 100.000 levendgeboortes. In Sub-Sahara-Afrika is deze veel hoger: 546 sterfgevallen per 100.000 levendgeboortes, met een kans op moedersterfte van 1 op de 36 vrouwen en meisjes.

Wat betekent dit resultaat?

Nederland steunt de versterking van gezondheidssystemen door middel van bilaterale samenwerking, multilaterale organisaties, programma’s en NGO’s.

Dat heeft onder andere geleid tot sociale franchising met particuliere klinieken in Ethiopië, betrokkenheid van de particuliere sector bij dienstverlening op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid in Ghana, betere toegang tot levensreddende vaccins en een uitbreiding van gezondheidsklinieken langs de weg in Mozambique.

In Jemen bleef Marie Stopes International – met Nederlandse steun – geopend tijdens de burgeroorlog en voedselcrisis en leverde het onmisbare diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid aan vrouwen.

Rechten en respect

Meer respect voor de seksuele en reproductieve rechten voor iedereen, met name voor die mensen van wie deze rechten vaak niet erkent worden, betekent minder stigmatisering en geweld, een betere dienstverlening, minder hiv-infecties, meer gendergelijkheid en een betere gezondheid voor iedereen.

Specifieke risicogroepen die diensten op het gebied van SRGR en hiv hebben ontvangen

International HIV/AIDS Alliance: resultaten voor 2016

Wat betekent deze indicator?

Erkenning voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gendergelijkheid is nog niet wereldwijd bereikt. In verschillende landen liggen thema’s als seksualiteit, moedersterfte, hiv/aids en harm reduction (zoals condoomdistributie en spuitomruil) zeer gevoelig.

Daarnaast worden de seksuele en reproductieve rechten van gemarginaliseerde groepen (specifieke risicogroepen zoals sekswerkers, intraveneuze drugsgebruikers en transgenders) niet gerespecteerd. Tegelijkertijd worden deze groepen onevenredig zwaar getroffen door hiv en drugsverslaving.

Wat betekent dit resultaat?

In 2016 ontvingen meer dan 1,2 miljoen mensen van specifieke risicogroepen (zoals sekswerkers, transgenders en intraveneuze drugsgebruikers) diensten op het gebied van SRGR en hiv. Organisaties verlenen niet alleen diensten, maar dragen ook bij aan een situatie waarin mensen uit specifieke risicogroepen een betere behandeling kunnen verwachten van wetshandhavers en zorgverleners.

Om deze specifieke risicogroepen toegang te blijven geven tot dienstverlening op het gebied van SRGR en hiv, lichten organisaties dienstverleners en wetshandhavers voor over mensenrechten. Zij houden zich bezig met het opstellen van wetten en voorzien personen van juridische steun voor het waarmaken van hun rechten.

In Nepal heeft Bridging the Gaps smartcards geïntroduceerd waarmee injecterende drugsgebruikers zichzelf tegenover wetshandhavers kunnen identificeren als cliënten van een Harm Reduction programma. Deze cliënten gaven aan dat zij hierdoor minder vaak werden lastiggevallen, opgesloten of gedwongen te rehabiliteren.

Rechten en respect

Meer respect voor de seksuele en reproductieve rechten voor iedereen, met name voor die mensen van wie deze rechten vaak niet erkent worden, betekent minder stigmatisering en geweld, een betere dienstverlening, minder hiv-infecties, meer gendergelijkheid en een betere gezondheid voor iedereen.

Veranderingen aan wetten, richtlijnen en (zorg)beleid nemen belemmeringen met betrekking tot de zorg voor seksuele en reproductieve gezondheid en hiv/aids weg

Veranderingen aan wetten, richtlijnen en (zorg)beleid nemen belemmeringen met betrekking tot de zorg voor seksuele en reproductieve gezondheid en hiv/aids weg |

De vrijheid om niet alleen te kiezen wanneer en hoeveel kinderen iemand neemt, maar ook met wie.

Wat betekent deze indicator?

Als gevolg van beperkingen in wetteksten, richtlijnen en beleid worden in veel landen seksuele en reproductieve rechten en het recht op seksuele en reproductieve gezondheidszorg, informatie en voorlichting niet gehonoreerd.

Adolescente meisjes, jongeren en vrouwen krijgen vaak te maken met meerdere belemmeringen met betrekking tot deze rechten. Sommige specifieke groepen, zoals sekswerkers en transgenders, worden vaak gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Het ontzeggen van hun rechten heeft ernstige negatieve gevolgen voor hun levens en gezondheid.

Nederland streeft ernaar om op dit gebied significante waarde toe te voegen als een van de weinige landen die een brede invulling van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voorstaan – inclusief de vaak als ‘gevoelig’ beschouwde aspecten – voor iedereen, zonder onderscheid des persoons.

Wat betekent dit resultaat?

Nederland biedt naast financiële ook politieke en diplomatieke steun aan organisaties, onder andere aan hun lobbyactiviteiten en belangenbehartiging gericht op verandering.

In Nicaragua waren partners van de Down to Zero alliantie actief betrokken bij het opstellen van een nationaal actieplan om de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. In Kenia droeg de door Nederland gesteunde Get Up Speak Out alliantie bij aan een nationale richtlijn voor jeugdvriendelijke dienstverlening. In Oeganda hebben deelnemers aan de PITCH alliantie bijgedragen aan de afschaffing van artikel 15(6) van de wet aangaande de commissie voor gelijke rechten. De International Planned Parenthood Federation droeg bij met in totaal 175 wijzigingen in wetten en beleid in diverse landen, met betrekking tot een groot aantal aspecten van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (toegang tot veilige en legale abortus, voorlichting en dienstverlening aan jongeren, steun voor mensen met hiv, toegang tot voorbehoedsmiddelen).

Rechten en respect

Meer respect voor de seksuele en reproductieve rechten voor iedereen, met name voor die mensen van wie deze rechten vaak niet erkent worden, betekent minder stigmatisering en geweld, een betere dienstverlening, minder hiv-infecties, meer gendergelijkheid en een betere gezondheid voor iedereen.

Overtuigingskracht en SRGR diplomatie

De Nederlandse ambassadeur voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, inclusief hiv/aids tijdens Women Deliver 2016

Wat betekent deze indicator?

Seksuele en reproductieve rechten zijn mensenrechten. Het nastreven van die rechten is vaak onderhevig aan taboes en politieke overwegingen. Het is belangrijk om voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) te blijven pleiten en de dialoog voort te zetten over onderwerpen die gevoelig liggen of worden verwaarloosd, zowel binnen de Verenigde Naties en de Europese Unie als op nationaal niveau.

Diplomatie rondom SRGR vraagt om een strategie voor de lange termijn, maar wordt vaak ad hoc ingevuld. Daarnaast blijft de tenuitvoerlegging van internationale overeenkomsten, nationaal beleid en richtlijnen een uitdaging.

Voor de diplomatie rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten heeft Nederland twee speciale ambassadeurs aangesteld die zich bezighouden met SRGR, inclusief hiv/aids, waarvan een de jongerenambassadeur.

Wat betekent dit resultaat?

Dankzij Nederlandse diplomatie voor SRGR is er in 2016, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, bij consensus een tweejaarlijkse resolutie aangenomen over het voorkomen en elimineren van geweld tegen vrouwen en kinderen. Voor de allereerste keer bereikten de lidstaten van de VN overeenstemming over de term ‘comprehensive sexuality education’.

De Nederlandse ambassadeur voor SRGR en hiv/aids ging met Oost-Europese en Centraal-Aziatische diplomaten, beleidsmakers en NGO’s de dialoog aan gericht op een effectiever hiv/aids-beleid. Daarnaast verzocht hij hun om actieve deelname aan de (voorbereidingen voor) de Internationale AIDS Conferentie in Amsterdam in 2018.

Bij haar belangenbehartiging voerde de jongerenambassadeur voor SRGR een benadering op basis van mensenrechten aan als beste benadering voor de ontwikkeling van beleid met betrekking tot jongeren en SRGR.

"De veranderende bevolkingsopbouw en bijbehorende processen, zoals vergrijzing, demografisch dividend en verstedelijking, vragen om meer integratie van jonge mensen in gelijkwaardige rollen, zodat zij hun gemeenschappen kunnen verbeteren en hun samenleving positief kunnen beïnvloeden. Bovendien ligt de kracht van jonge mensen niet in hun aantal, maar in hun potentieel."

- Toespraak door Sanne Thijssen, jongerenambassadeur SRGR, tijdens de Commission on Population and Development

Uitgelicht project

Veldwerker binnen Bridging the Gaps partnerschap

Sindiswa werkt als veldwerker voor het Triangle Project, een partnerorganisatie van Bridging the Gaps. Elke dag zet zij zich in voor het verbeteren van de gezondheid en rechten van LGBTI-mensen in de regio. In nauwe samenwerking met de gemeenschap faciliteert ze bijeenkomsten op veilige plekken en spreekt ze met medewerkers van klinieken om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg LGBTI-vriendelijk is.

Aanvullende bronnen

Volg Lambert Grijns, ambassadeur seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Volg Melodi Tamarzians, jongerenambassadeur seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

She Decides initiatief

Volg @LambertGrijns, ambassadeur seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Volg Melodi Tamarzians, jongerenambassadeur seksuele en reproductieve gezondheid en rechten @YouthSRHR