Uitgelichte resultaten

Programma’s gestart om jongeren vaardigheden te leren. Voor resultaten op het bredere onderwijsterrein zie de onderwijspagina.

Programma’s gestart om kansen van jongeren op werk te vergroten. Voor resultaten op het bredere terrein van werkgelegenheid zie de pagina voor private-sectorontwikkeling.

Verschillende initiatieven. 50 jonge (sociaal) ondernemers uit ontwikkelingslanden zijn ondersteund om deel te nemen aan de One Young World conferentie van 2019. Zie ook thema versterking maatschappelijk middenveld.

Aanvullende bronnen

Youth at Heart

Lees de jongerenstrategie Youth at Heart

Jongeren

Er zijn meer jonge mensen op de wereld dan ooit. De meesten wonen in ontwikkelingslanden. Zo is ongeveer driekwart van de mensen in Afrika jonger dan 35. Dat is goed nieuws, want een jonge bevolking bevordert economische groei. Maar dan moeten jongeren wel goed onderwijs en werk hebben. Met speciale aandacht voor jonge vrouwen:

Steunen we onderwijs dat jongeren uitzicht biedt op werk en hun stem in de samenleving versterkt;

Helpen we bedrijven om banen te scheppen voor jongeren;

Versterken we de stem van jongeren, bijvoorbeeld door ze meer te betrekken in ons eigen beleid.

Introductie

Jongeren staan aan het begin van hun leven. Ze hebben recht op de juiste vaardigheden, kennis en de mogelijkheid een stabiele toekomst op te bouwen. Voor henzelf en voor hun land. Ook Nederland profiteert daarvan. Stabiliteit in de landen rond Europa zorgt voor veiligheid en economische kansen.

Nederland investeert in goed onderwijs, waarin ook jonge vrouwen kansen krijgen. Daarnaast zetten we in op goed werk. Jongeren hebben werk nodig dat veilig is en voor een eerlijk inkomen zorgt. We ondersteunen jonge ondernemers. Met een goedlopend eigen bedrijf hebben jongeren zelf een inkomen en kunnen ze andere jongeren in dienst nemen.

We vinden het vooral belangrijk dat opleidingen en werk goed op elkaar aansluiten. Daarom betrekken we bedrijven bij opleidingen. We moedigen stages aan. We willen dat vacatures makkelijk te vinden zijn. Bij dit alles werken we zoveel mogelijk samen met bedrijven.

We hebben bijzondere aandacht voor vluchtelingen, binnenlands ontheemden en de mensen die ze opvangen. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de buurt van hun land van herkomst, bijvoorbeeld in Jordanië, Ethiopië en Soedan. Gemiddeld blijven ze er 18 jaar wonen. In die tijd moet er onderwijs en werk voor hen zijn. Om grip op het leven te krijgen en uitzichtloosheid tegen te gaan zetten we in op onderwijs, werk en de bescherming die daarvoor nodig is.

Ook willen we bevorderen dat naar jongeren geluisterd wordt. Door dat zelf zoveel mogelijk te doen, willen we het goede voorbeeld geven.

Resultaten

Nederland heeft een aantal programma’s opgezet om jongeren aan goed onderwijs, werk en inkomen te helpen. De meeste programma’s zijn nog aan het opstarten. Het is daarom te vroeg om volledige resultaten te presenteren. Onze grootste programma’s zijn:

Het Challenge Fund for Youth Employment, waarmee we uiteindelijk 200.000 jongeren aan werk willen helpen;

Het Nexus Programme for Skills and Jobs, waarmee we in 8 landen kijken wat nodig is om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten;

Het Prospects Partnerschap, waarmee we vluchtelingen, binnenlands ontheemden en kwetsbare gastgemeenschappen aan meer en beter onderwijs en werk willen helpen.

In bredere zin bereiken we al wel resultaten op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs. Kijk daarvoor op de pagina’s van private-sector ontwikkeling, onderwijs en opvang in de regio en migratie.

Voorbeeld: onderwijs en werk in Libanon

Libanon kent een hoge jeugdwerkloosheid, waaronder ook jonge vluchtelingen. Een op de drie jonge Libanezen is werkloos. Opleidingen zijn bovendien niet altijd van goede kwaliteit. Jongeren leren niet waar bedrijven behoefte aan hebben.

We werken daarom aan de versterking van het onderwijs en ondersteunen daarvoor een lokale partner. Met een paar scholen in het beroepsonderwijs gaat deze partner de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Vervolgens gaan deze scholen, met ondersteuning van de partner, korte opleidingen geven aan jonge vluchtelingen en Libanezen.

Wat de jongeren leren en moeten weten en kunnen, wordt onder meer bepaald door wat bedrijven hebben aangegeven. Verder wordt het programma met de korte opleidingen afgestemd op wat de leerlingen al weten en kunnen.

De korte opleidingen gaan bijvoorbeeld over digitale vaardigheden, zoals websites ontwerpen, maar helpen jongeren ook als ze eerder leerachterstanden hebben opgelopen.

Niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen maakt het voor jongeren moeilijk om aan het werk te komen. Maar ook om door te leren en een vak onder de knie te krijgen. Als ze wel kunnen lezen, schrijven en rekenen, zijn ze in het algemeen veel beter in staat zich in het dagelijks leven te redden.

Al tijdens de opleidingen gaan de leerlingen stages lopen en worden leerwerkplekken gezocht. Ook leren jongeren hoe ze sollicitatiegesprekken moeten voeren en waar ze op moeten letten bij vacatures.

Daarnaast gaan veelbelovende leerlingen onderzoeken hoe ze zzp’er kunnen worden. Met digitale vaardigheden, zoals programmeren en websites ontwerpen, kunnen jongeren namelijk zelf opdrachten binnenhalen en zo hun eigen bedrijf opzetten. Daarmee kunnen ze ook klanten werven buiten Libanon.

Ook wordt geïnvesteerd in platforms om werkzoekende jongeren en bedrijven bij elkaar te brengen. Daarvoor worden bijvoorbeeld websites opgezet en/of verbeterd.

Bij alles wat onze partner doet, wordt rekening gehouden met jonge vrouwen en de extra uitdagingen waarvoor zij geplaatst worden. Hun ouders verwachten bijvoorbeeld dat ze naast de opleiding ook het huishouden doen of gaan ervan uit dat ze na een huwelijk fulltime huisvrouw worden. Partners en ouders worden daarom betrokken bij programma’s.

Door de Nederlandse steun aan onze partnerorganisatie ontvangen ongeveer 1.400 jongeren dankzij dit programma een opleiding. De helft daarvan is vrouw. 500 jongeren worden ondersteund om ondernemer te worden. En via verbeterde werkplatforms zoals websites willen we 5.150 jongeren verder helpen in hun zoektocht naar werk.

Voorbeeld: beter naar jongeren luisteren

Nederland voert veelvuldig overleg met overheden in verschillende landen. Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor de positie van jongeren in hun land. In onze gesprekken, via ambassades of de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, benadrukken we hoe belangrijk het is jongeren te betrekken bij beleid en ontwikkelingsprogramma’s.

Tijdens haar reis naar Soedan en Ethiopië in februari 2020 drukte minister Sigrid Kaag de overheden van die landen op het hart om jongeren serieus te nemen. Zo speelden jongeren een grote rol in de protesten tegen het oude regime in Soedan.

Jongeren dienen goed te worden betrokken bij onze programma’s. Zowel in het ontwerp als de uitvoering. Organisaties van en voor jongeren moeten de ruimte hebben om hun werk te kunnen doen. Wat wij daarvoor doen is te lezen op de pagina over het maatschappelijk middenveld.